Sendvičové panely


Spoločnosť Energio ponúka pre svojich zákazníkov široké portfólio produktov, ktoré pozostáva z rôznych typov sendvičových PUR panelov. Súčasťou ponúkaného sortimentu sú aj sendvičové panely s výplňou z minerálnej vlny, ktoré sa využívajú pri tvorbe protipožiarnych systémov moderných budov.

Panely v kvalitných prevedeniach nachádzajú svoje uplatnenie vo fasádach priemyselných aj obytných budov, striech, stropných systémov alebo pri tvorbe deliacich priečok. Rovnako môžu poskytovať aj potrebné chladiace alebo mraziace priestory pre potravinárske odvetvie a pod. Pre svoje optimálne izolačné vlastnosti sa čoraz častejšie využívajú aj v priemyselnej výrobe, skladovom hospodárstve, distribučných centrách a logistických budovách, ale aj v poľnohospodárstve a iných odvetviach.

Sendvičové PUR panely a ich zloženie

Klasický Sendvičový pur panel pozostáva z dvoch plechov, medzi ktorými sa nachádza polyuretánová výplň. Vďaka tejto skladbe a použitým materiálom majú stenové, ako aj strešné panely ideálne izolačné vlastnosti. Okrem polyuretánovej výplne sa ako alternatíva využíva aj PIR pena, ktorá však vykazuje o niečo lepšiu protipožiarnu odolnosť.

Z hľadiska zabezpečenia čo najlepšej odolnosti voči požiaru sa odporúča radšej zvoliť výplň tvorenú minerálnou vlnou. Takto skonštruovaný panel má vysoký protipožiarny potenciál, kde sa protipožiarna odolnosť pohybuje od 15 minút (EI15, EW15) až 120 minút (EI120).

V ponuke spoločnosti Energio poskytuje rôzne materiálové prevedenia a profilácie vonkajšieho plechu podľa individuálnych potrieb a predstáv klienta. Materiálovú skladbu vonkajšej časti panelu netvorí len plech, ale môže byť vyhotovená aj z hliníka, nerezovej ocele, prípadne s poplastovaným povrchom a pod. Podobná variabilita je aj v prípade profilácie panela, ktorá zahŕňa ako hladké prevedenie, tak aj profiláciu v podobe mikrovlny alebo vlny.

Naša ponuka PUR panelov

V ponuke našej spoločnosti Energio máte k dispozícii veľký výber sendvičových PUR panelov so širokým účelom využitia. V sortiment tohto druhu produktov si každý zákazník nájde vhodný výrobok určený konkrétny typ aplikácie. V najväčšej miere sa PUR panely využívajú v odvetví  stavebného priemyslu (tvorba deliacich priečok, fasád, stropných systémov) a pri tvorbe prevádzok chladiarní a mraziarní. Tento typ panelov sa taktiež hojne uplatňuje pri výstavbe obchodných a priemyselných komplexov, športových hál,  poľnohospodárskych budov a distribučných centier. Intenzívne využitie majú najmä v potravinárskom sektore apod.

Zloženie sendvičových panelov

V ponuke spoločnosti nájdete aj špeciálne chladiarenské PUR panely, ktoré sú určené predovšetkým pre potravinársky priemysel. Tieto panely sú zhotovené so zreteľom na hlavný účel ich použitia, preto vyhovujú náročným hygienickým požiadavkám a normám pre manipuláciu s potravinami. Spôsob ich vyhotovenia je navrhnutý tak, aby sa zamedzilo vytváraniu usadenín a potrebe aplikácie silikónov na spoje, čo je ich hlavnou prednosťou. Uvedený efekt zabezpečuje prekrývajúci sa spoj v panely. Ak potrebujete viac informácií o PUR paneloch, kliknite na konkrétny typ PUR panela a dozviete sa viac.

Základné komponenty PUR panelov tvorí izolácia a dva plechy. Výsledná povrchová úprava, materiál a celkové prevedenie je možné prispôsobiť požiadavkách zákazníka. Plechy panelov sa najčastejšie vyrábajú z hliníka, nerezu, klasické farebné alebo môžu mať povrch chránený plastom alebo fóliou. Podobne majú klienti na výber aj z viacerých vizuálnych a profilových úprav plechu od rovného povrchu, jemnej vlnovej profilácie až po väčšie vlny. Izolačná vrstva panelu v prípade zvýšených nárokov na protipožiarnu odolnosť pozostáva z minerálnej vlny, v ostatných prípadoch je tvorená izolačným materiálmi PUR alebo PIR.

Referencie

Montované haly od Energio v kvalitnom prevedení.

Chladiarenská technika


Široký výber zariadení na chladenie a mrazenie ponúkaných spoločnosťou Energio je určený pre zákazníkov pôsobiacich v rôznych odvetviach priemyslu. Či už ide o menšie chladiace boxy alebo komplexné chladiace systémy vo veľkých prevádzkach a distribučných centrách, rozsah chladiacej techniky ponúkanej spoločnosťou je naozaj veľmi veľký.

K najpoužívanejším chladiacim jednotkám patria kondenzačné, ktorých výkon dosahuje 1 až 90 kW pri rozsahu odparovacích teplôt od +15°C až do -50°C. Tieto jednotky majú chladiaci agregát oddelený od výparníka. Okrem toho má Energio pre svojich klientov k dispozícii aj monoblokové chladiace a mraziace jednotky, ktoré v rámci jedného celku obsahujú riadiacu jednotku, chladiaci agregát a výparník. Tento typ zariadení sa vďaka jednoduchej montáži a inštalácii teší veľkej obľube.

S cieľom prepojiť niekoľko priestorov pre chladenie alebo mrazenie v prípade väčších projektov spoločnosť využíva združené jednotky. Ich prednosťou je možnosť kombinovať v rámci jedinej jednotky výkon niekoľko 100 kW. Ponuka spoločnosti v oblasti chladiarenských a mraziarenských zariadení je rozšírená aj o zariadenia na chladenie vody tzv. Chillery. Tieto sú najčastejšie určené na použitie pri chladení strojových komponentov v priemyselných aplikáciách. V prípade záujmu zistiť viac o technológiách v oblasti chladenia a mrazenia môžete kliknúť na jednu z ponúkaných možností.

Chladiace vitríny


Chladiace a mraziace vitríny alebo pulty majú široké spektrum využitia a sú učené do akýchkoľvek typov prevádzok. Svoje uplatnenie nájdu rovnako v malých reštauračných zariadeniach, kaviarňach, predajniach mäsa alebo vo veľkých prevádzkach obchodných reťazcov a supermarketov.

Spoločnosť Energio ponúka chladiace vitríny vyhotovené v dvoch základných typových prevedeniach. Prvým variantom je vitrína so vstavaným chladením, v rámci ktorej je chladiaca jednotka zabudovaná priamo vo vitríne. Táto sa štandardným spôsobom napája priamo do zásuvky na 230V. Druhú možnosť predstavujú vitríny, ktoré obsahujú externú chladiacu jednotku situovanú mimo predajného priestoru.

Chladiace vitríny od Arneg

› 

Výrobca chladiacich vitrín Arneg, ktorý zastrešuje aj pod-značku Oscartielle, sa zaraďuje medzi najväčších výrobcov sortimentu chladiacich a mraziacich vitrín v Európe. Vďaka svojim viac ako 50 ročným skúsenostiam v danom segmente výroby sa považuje za exkluzívneho partnera spoločnosti Energio.

Vzhľadom na uvedené  referencie sú tieto výrobky samé o sebe zárukou kvality, dostupnosti pri zabezpečení čo najvyššej efektívnosti. Produkty značky Anerg kopírujú najnovšie trendy a inovácie  v oblasti potravinárstva a mraziarenských technológii. Okrem týchto atribútov poskytujú klientovi priestor a možnosti navrhnutia svojej vlastne vitríny podľa individuálnych požiadaviek a potrieb konkrétnej prevádzky. Táto možnosť poskytuje každému zákazníkovi veľkú flexibilitu pri zariaďovaní a budovaní svojho vlastného prevádzkového priestoru. 

Chladiace boxy


Chladiace a mraziace boxy sú určené najmä pre potravinársky sektor. Sú nevyhnutnou súčasťou reštauračných zariadení, hotelových prevádzok a supermarketov. Svoje využitie nachádzajú aj v mraziarňach a, chladiarňach a ich veľkých distribučných centrách.

Konštrukčné zloženie chladiacich boxov tvoria izolačné PUR panely, vďaka ktorým majú tieto zariadenia optimálne izolačné parametre s cieľom udržania a zachovania potrebnej teploty. Nech už sú požadované teplotné podmienky akékoľvek, izolačné vlastnosti panelov chladiacich boxov ich dokonale zaistia.

Chladiace boxy zhotovené na mieru

Hrúbka PUR panelov, z ktorých sú chladiace boxy skonštruované, zodpovedá rozpätiu od 40-240mm. Z hľadiska povahy a účelu svojho využitia vyhovujú najprísnejším hygienickým štandardom a normám platným v potravinárstve a pri kontakte s potravinami. Vďaka možnosti presného narezania panelov a úpravy priamo na mieste osadenia sa väčšina chladiacich boxov zhotovuje na mieru podľa individuálnych predstáv klienta. 

Je však možné vybrať si aj chladiace boxy v prefabrikovanej forme, ktorá umožňuje následnú montáž prostredníctvom zámkov.

Zákazníci majú na výber rôzne riešenia a technologické prevedenia chladiacich boxov v závislosti od ich účelu a umiestnenia. V ponuke spoločnosti nájdeme viackomorové riešenie Multikabinet určené najmä pre menšie aplikácie. Veľmi flexibilné sa tiež javia aj mobilné kontajnerové chladiace a mraziace boxy, ktoré sú vďaka možnosti ich ľahkého premiestňovania vhodné aj do exteriéru. Ich konštrukcia je navrhnutá tak, aby box odolával vplyvom vonkajšieho prostredia, najmä dažďu . Do jednotlivých boxov sú chladiace jednotky zvolené a navrhnuté v závislosti na základných parametroch a požiadavkách na ich výkon, akými sú výška požadovanej teploty, množstvo a typ tovaru.


Chladiarenské dvere


V priestoroch, kde rozsah teplôt zodpovedá rozpätiu -25°C až + 10 °C, sú práve chladiarenské a mraziarenské dvere nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie potrebnej izolácie prostredia. Zákazník má na výber z niekoľkých prevedení a rozmerov dverí, ktoré si môže navrhnúť aj podľa svojich požiadaviek. V ponuke spoločnosti nájdeme  otočné aj posuvné chladiarenské dvere, ktoré sa uplatňujú pri teplotách prostredia viac ako 0°C. v prípade prevádzok, kde bude požadovaná teplota v mínusových hodnotách je vhodné vybrať mraziarenské dvere.

Zhotovenie chladiarenských dverí

Chladiarenské dvere možno zhotoviť v štandardne – lakovaný plech, ale rovnako aj v iným prevedenia podľa konkrétnych požiadaviek, napr. s protipožiarnou ochranou alebo v nerezovom vyhotovení. V prípade priestorov s teplotou vyššou ako +12°C je optimálne zvoliť univerzálnejší typ dverí vhodný do bežnej prevádzky. Do takýchto podmienok sú vhodné poloizolačné alebo kyvné dvere.

Spoločnosť Energio zabezpečuje aj zhotovenie a výrobu chladiarenských dverí do priestorov s atypickými rozmermi. S cieľom zabrániť zamedziť nadmerným únikom chladu z chladiaceho boxu pri uskladňovaní tovaru boli navrhnuté PVC dvere alebo PVC pásy, ktoré odporúčame najmä pri dlhších intervaloch otvorenia dverí. 

Chladenie šokom


Chladenie šokom

Spoločnosti Icematic vyrába technologické produkty a zariadenia pracujúce na princípe šokového chladenia. Podstatou takéhoto spôsobu chladenia je rýchle zníženie teploty v jadre potravinárskeho výrobku na +3°C, vďaka čomu dochádza k zamedzeniu tvorby nežiaducich baktérií, na rozmnoženie ktorých sú ideálne teplotné pomery v rozmedzí +65°C až +10°C. V potravinách pripravovaných tepelnou úpravou dochádza po vychladnutí postupne k zníženiu ich kvality, preto je rýchle ochladenie nevyhnutným predpokladom pre čo najdlhšie zachovanie ich nutričných, vizuálnych a chuťových parametrov. Výsledným efektom takéhoto spôsobu úpravy potravinárskych produktov je predĺženie ich životnosti a skladovateľnosti na pultoch obchodov.

Mrazenie šokom

Zariadenia spoločnosti Icematic na šokové mrazenie sú skonštruované tak, aby dokázali v čo najkratšom čase zmraziť potraviny na teplotu -18°C v ich jadre. Technológia šokového mrazenia zabezpečuje uchovanie potravinárskych produktov až na niekoľko mesiacov. Po následnom rozmrazení produkty vykazujú svoje pôvodné chuťové a kvalitatívne vlastnosti, pričom nedochádza ani k strate na objeme vody. Takéto predĺženie životnosti jedál je zabezpečené pomocou efektívneho chladenia pri chladiacej teplote -40°C. Vplyvom veľmi nízkej teploty nedochádza k tvorbe veľkých ľadových kryštálov v zmrazenom produkte, vďaka čomu je zabezpečené uchovanie pôvodné vlastnosti potravín.

Zariadenia na výrobu ľadu


Ľad predstavuje surovinu, ktorá sa používa nielen ako prostriedok na konzerváciu potravinárskych produktov (konzervácia čerstvých rýb a mäsa), ale má široké využitie aj v iných odvetviach. Okrem toho sa uplatňuje aj v baroch a reštauračných zariadeniach ako súčasť drinkov a miešaných nápojov alebo ako prostriedok na ochladzovanie rôznych zmesí či už v potravinárskom priemysle, alebo v zdravotníckych zariadeniach.

Zariadenia na výrobu ľadu talianskej značky ICEMATIC

Zariadenia na výrobu ľadu od spoločnosti ICEMATIC, ktoré súčasťou našej ponuky, boli navrhnuté tak, aby fungovali čo najefektívnejšie. Proces výroby ľadu v zariadeniach prebieha pri maximálnej úspore vody a energie. Zariadenia sa navyše vyznačujú jednoduchým spôsobom ovládania a údržby. Kapacita výroby ľadu týchto technologických produktov dosahuje od 20 kg/h až 2500 kg/h.

Zariadenia na výrobu ľadu z našej ponuky dokážu vyrábať ľadv rôznej forme. V reštauráciách, baroch, hoteloch a domácnostiach je najčastejšie využívaný ľad v kockovej frakcii alebo ľad v tvare kalíškov.

Hojne využívanou najmä v baroch, potravinárskom odvetví výroby a v baroch je aj ľadová drvina. Veľmi obľúbený sortiment predovšetkým v oblasti hotelierstva predstavujú aj dávkovače na ľad. Ak  sa o týchto zariadeniach chcete dozvedieť viac, kliknite na konkrétny produkt.

Klimatizačné zariadenia


Spoločnosť Energio svojim zákazníkom poskytuje veľký výber klimatizačných zariadení na každý účel použitia. Najbežnejšie využívanými sú klimatizačné jednotky slúžiace na klimatizáciu domácnosti, kancelárskych a obchodných priestorov. Okrem toho sú naše klimatizačné zariadenia často inštalované aj do stravovacích priestorov, barov a reštaurácii a pod. Pre bežných užívateľov sú najlepším riešením klimatizačné zariadenia inštalovateľné priamo na stenu, ktoré poskytujú výkon  2,5 až 7 kW. Ich výhodou je jednoduchá montáž a cenová dostupnosť.

Klimatizácie vhodné do každého priestoru

V závislosti od špeciálnych požiadaviek zákazníka ponúkame viaceré typy klimatizačných zariadení. Kazetová alebo kanálovú klíma je vhodná v prípade, ak ju potrebujete nainštalovať mimo viditeľného priestoru. V ponuke nájdete aj technologické prevedenia s väčším výkonom určené do väčších priestorov. Stropné a parapetné klimatizácie s dostatočných chladiaci výkon sú určené do priestrannejších stavebných komplexov, v ktorých nie je vhodná inštalácia do steny alebo stropu.

V prípade potreby premiestňovania klimatizačného zariadenia v rámci jednotlivých miestností máte na výber z ponuky mobilných klimatizácii, ktoré sa medzi bežnými spotrebiteľmi tešia veľkej obľube. Pre chladenie väčších administratívnych komplexov je optimálne použiť jednotku VRF, ktorá umožňuje prepojiť na jednu vonkajšiu chladiacu jednotku viacero vnútorných jednotiek. Hlavnou prednosťou všetkých modelov klimatizačných zariadení z našej ponuky je predovšetkým vysoký štandard kvality v kombinácii s cenovou dostupnosťou. Ak  sa o týchto zariadeniach chcete dozvedieť viac, kliknite na konkrétny produkt.

Regály


Spoločnosť Energio poskytuje regálové systémy na využitie v potravinárskom odvetví, ale aj v retailových obchodoch. Medzi naše základné produkty radíme regálový systém Easyrack, ktorý vykazuje spĺňa požadované normy a nároky na hygienu pre kontakt s potravinami. Vďaka uvedeným vlastnostiam je súčasťou chladiacich a mraziacich boxov. Je zložený z plastových umývateľných poličiek, ktoré sú umiestnené na ľahkej hliníkovej konštrukcii.

Regály do malých aj veľkých predajní

Ďalším typom regálov zostavy, ktoré tvoria bežnú súčasť vybavenia potravinárskych prevádzok. V našej bohatej ponuke nájdete širokú škálu vyhotovení a prevedení tohto druhu produktov, ktoré sú vhodné ako do menších potravín, tak aj do väčších prevádzok veľkých obchodných reťazcov. Zákazník si môže vybrať z rôznych veľkostných alebo farebných prevedení. Rovnako je možné zvoliť si rôzne príslušenstvo, ako aj hĺbku jednotlivých poličiek. Veľkou výhodou regálov ponúkaných našou spoločnosťou je ich univarzálnosť a možnosť dopĺňania rôzneho príslušenstva. Ak sa o regáloch chcete dozvedieť viac, kliknite na konkrétny typ z našej ponuky.

Kontaktné informácie


Energio – PTS s.r.o.

Kremnička 5A
974 05 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 36 013 498
IČ DPH: SK2020090941

Kde sa nachádzame


Napíšte nám


  Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom

  Energio – PTS s.r.o

  • Kremnička 5A
   974 05 Banská Bystrica
   Slovensko